other languages:

Vexim Chemicals

NAŠE PRODUKTY
 

1 - Oleje roślinne: olej sojowy, olej palmowy, olej rzepakowy, olej algowy

 

2 - recovered chemikaliów: Aceton, Alkohol izopropylowy, Octan etylu...

 

3 - Inne produkty

 

1,1'-oksydipropan-2-ol

1-metoksy-2-propanol (Solvenon PM)

2-(2-(2-butoksyetoksy)etoksy)etanol

2-(2-butoksyetoksy)etanol

2-metylopentan

2-metylopropan-1-ol

 

A

Aceton

Adypinian di(2-etyloheksylu)

Aldehyd mrówkowy

Alkohol butylowy

Alkohol diacetonowy

Alkohol etylowy

Alkohol izobutylowy

Alkohol izopropylowy

Alkohol metylowy

Ałun potasowo-glinowy

Azotan(III) sodu

Azotan(V) baru

Azotan potasu (V)

Azotan(V) sodu

Azotan(V) wapnia

 

B

Bentonit

Benzoesan sodu

Benzyna lakowa

Bichromian potasu

Boraks sproszkowany

Bromian(V) potasu

Butanol

Butoksyetanol

 

C

Chloran(I) sodu

Chloran(I) wapnia

Chloran(V) potasu

ChloranIII sodu

ChloranV sodu

Chlorek amonowo-cynkowy

Chlorek amonu

Chlorek baru

Chlorek benzalkonium

Chlorek cynku(II)

Chlorek glinu

Chlorek magnezu

Chlorek metylenu

Chlorek niklu

Chlorek potasu

Chlorek sodu

Chlorek wapnia w płatkach

Chlorek wapnia w płynie

Chlorek wapnia w stanie stałym

Chlorek żelaza(II)

Chlorek żelaza(III), bezwodny

Chlorek żelaza(III), w stanie płynnym

Chlorowodór

Chlorowodór PPA

Chromian sodu

Cykloheksan

Cykloheksanon

Cytrynian potasu

Cytrynian sodu

Cytrynian trójsodowy

 

D

Denaturat

D-glukoza

Dichlorometan

Dichloropropan

Dichromian(VI) potasu

Dietanolamina

Difosforan(V) potasu

Difosforan(V) tetrasodu

Diglikol etylu

Dimetyloformamid

Dimrówczan wapnia

Disiarczan(IV) potasu

Disiarczan(IV) sodu

Disiarczek dimetylu

Ditlenek tytanu - Rutyl

Diwodorofosforan amonu

Diwodorofosforan sodu

Diwodorofosforan(I) sodu

Diwodoroortofosforan potasu

Diwodoropirofosforan disodu

Dodatki do paliw biodiesel

Dwuchromian potasu

 

E

EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy)

etano-1,2-diol

Etanol

Etanolamina

Eter etylowy glikolu propylenowego

Exxol D 100s

Exxsol D 100s

Exxsol D 30

Exxsol D 60

Exxsol D 80 - d150 nd200

Exxsol DSP 100/140

 

F

Fenol

Flokulant anionowy

Flokulant kationowy

Fluorek amonu

Fluorek chromu

Fluorek glinu

Fluorek potasu

Fluorek sodu

Fluorek wapnia

Formaldehyd

Fosforan amonu

Fosforan potasu

Fosforan sodu

Fosforan triwapnia

Fosforan trójpotasowy

Fosforan wapnia

Ftalan diizobutylu

Ftalan dioktylu

G

Glicerol

Gliceryna

Glikol butylowy

Glikol dipropylenowy

Glikol dietylenowy

(niezamarzający woda)

Glikol etylenowy

Glikol metoksypropylenowy (Solvenon PMA)

(niezamarzający woda)

Glikol propylenowy

Glikol tripropylenowy

Glikol trójetylenu

Glinka kaolinowa

Glukonian sodu

 

H

Heksafluoroglinian sodu

Heksamina

Heksan

Heptan

Heptaoksoboran sodu

Hydrat hydrazyny

Hydroksybenzen

 

I

Inhibitor

Izoforon

Izoheksan

Izopropanol

 

J

Jodek potasu

 

K

Kalafonia balsamiczna

Kalafonia destylacyjna

Karboksymetyloceluloza

Keton diizobutylowy

Keton metylowo-etylowy MEK

Keton metylowo-izobutylowy MIBK

Krzemionka krystaliczna

Ksylen

Kwas adypinowy

Kwas amidosulfonowy

Kwas askorbinowy

Kwas azotowy(V) 35 BE

Kwas azotowy(V) 42 BE

Kwas benzoesowy

Kwas chlorowodorowy

Kwas chromowy(VI)

Kwas cytrynowy

Kwas fosforowy 75 85%

Kwas fluorowodorowy 40%

Kwas izocyjanurowy

Kwas izoftalowy

Kwas izononanowy

Kwas laurynowy

Kwas mlekowy

Kwas mrówkowy

Kwas nadoctowy

Kwas octowy 80%

Kwas octowy lodowaty

Kwas oleinowy

Kwas ortoborowy

Kwas ortofosforowy(V)

Kwas salicylowy

Kwas siarkowy(VI)

Kwas sorbinowy

Kwas stearynowy

Kwas sulfonowy

Kwas szczawiowy

Kwas winowy

 

L

Litopon

 

M

Magnezja palona

Manganian(VII) potasu

Metaglinian sodu

Metakrzemian sodu

Metanol

Metylobenzen

Mocznik

Molibdenian(VI) sodu

Monoetanoloamina

Mrówczan sodu

 

N

Nadsiarczan sodu

Nadtlenek wodoru

Nadtlenodisiarczan potasu

Nadtlenodisiarczan(VI) amonu

Nadwęglan sodu

Niskoaromatyczna benzyna lakowa

 

O

Octan 1-etoksy-2-propylu

Octan 2 - butoksylenu

Octan 2- metoksypropylu (Solvenon PMA)

Octan 2-(2-butoksyetoksy)etylu

Octan butylu

Octan etylu

Octan izobutylu

Octan izopropylu

Octan metylu 80

Octan metylu czysty

Octan n-butylu

Octan niklu(II)

Octan sodu

Olej lniany gotowany

Olej palmowy

Olej sosnowy

Olejek terpentynowy

Ortofosforan(V) diamonu

Ortofosforan(V) trisodu

 

P

Perchloroetylen

Peroksoboran sodu

Polichlorek glinu

Potaż żrący

Propanotriol

 

R

Rozcieńczalnik Nitro

 

S

Sadza techniczna

Salmiak

Siarczan kobaltu

Siarczan(IV) żelaza(III)

Siarczan(VI) amonu

Siarczan(VI) baru

Siarczan(VI) cynku

Siarczan(VI) glinu sproszkowany

Siarczan(VI) glinu w bryłach

Siarczan(VI) glinu w stanie płynnym

Siarczan(VI) glinu, granulat

Siarczan(VI) magnezu

Siarczan(VI) niklu(II)

Siarczan(VI) potasu

Siarczan(VI) sodu

Siarczan(VI) żelaza(II)

Siarczek sodu

Siarczek sodu w płatkach

Siarka sproszkowana

Siarka w płatkach

Solvenon PP

Solvesso 100 - 200nd

Solvesso 150

Solvesso 200

Sorbat potasu

Sorbit

Sól kuchenna

Sól sodowa karboksymetylocelulozy

Sól sodowa kwasu benzoesowego

Sól sodowa kwasu dichloizocyjanurowego

Stearynian magnezu

Stearynian wapnia

Styren

T

Talk sproszkowany

Tiosiarczan(VI) sodu

Tlenek antymonu (III)

Tlenek cynku

Tlenek glinu

Tlenek magnezu

Tlenek wapnia

Tlenek żelaza(II)

Tlenek żelaza(III)

Toluen

Trichloroeten

Trietanoloamina

Tripolifosforan sodu

 

W

Wazelina

Węgiel aktywny sproszkowany

Węgiel aktywny w postaci granulatu

Węglan amonu

Węglan baru

Węglan niklu(II)

Węglan potasu

Węglan sodu

Węglan wapnia

Węglik wapnia

Woda utleniona 130 obj.

Wodorofluorek amonu

Wodorofluorek potasu

Wodorofluorek sodu

Wodorosiarczan(II) sodu

Wodorosiarczan(VI) amonu

Wodorosiarczan(VI) sodu

Wodorosiarczyn sodu

Wodorotlenek amonu

Wodorotlenek glinu

Wodorotlenek potasu w płatkach

Wodorotlenek potasu w stanie płynnym

Wodorotlenek sodu

Wodorotlenek wapnia

Wodorowęglan amonu

Wodorowęglan sodu

Wosk

 

Ż

Żel krzemionkowy

Żelazo sproszkowane

Żelazomangan

MPG/MEG - dodany do wody znacznie obniża temperaturę Glikol etylenowy stosowany jest w płynach niezamarzających do chłodnic silników (40 - 50% roztwór wodny) oraz w instalacjach chłodniczych jako czynnik pośredni. układów chłodzenia cieczy (REFRIGER)monoetylenowego glikol monoetylenowy inhibitorów eco mpg meg niezamarzajacych glikolem nalezy stosowac Antyfrogen (Termo Schessl) z dodatkami uszlachetniającymi.

 

 

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387