other languages:

 Vexim Chemicals

 

www.veximchem.com

Chemikalia maj¹ wartoœæ!

Vexim od 1997 r. zajmuje siê sprzeda¿¹ chemikaliów w ca³ej Europie Po³udniowej.

Naszym d¹¿eniem jest zapewnienie konkurencyjnych, cen zarówno przy sta³ej wspó³pracy, jak i przy zamówieniach jednorazowych.

- pe³na lista
- recovered chemikaliów

 

 

- Olej algowy
- Tlenek glinu
- Tlenek antymonu(III)
- Dodatki do paliw biodiesel
- Kwas cytrynowy
- Olej palmowy

Aceton, Azotan potasu, Dodatki do paliw biodiesel, EDTA, Exxsol D 80 - d150 nd200, Fosforan wapnia, Gliceryna, Glikol etylenowy, Glikol propylenowy, Heksan, Heptan, Izopropanol, Kwas adypinowy, Kwas askorbinowy, Kwas cytrynowy, Kwas fosforowy 75 85%, Kwas mrówkowy, Kwas nadoctowy, Kwas octowy 80%, Kwas octowy lodowaty, Metanol, Mocznik, Octan etylu, Potaż żrący, Rozcieńczalnik Nitro, Siarczan(VI) glinu w stanie płynnym, Solvesso 100 - 200nd, Tlenek antymonu (III), Tlenek cynku, Węglan wapnia, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek sodu

 

 Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387