Vexim Chemicals

KEMIKALIJE  

Izaberite jedno slovo: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z

G

glicerin

glikoli

  • antifreeze
  • dietilen glikol
  • etilen glikol
  • etilen glikol/voda
  • etilen glikol monometil eter
  • propilni glikol za kolektore, bojlere
  • etilni glikol za auto
  • propilen glikol
  • propilen glikol/voda
  • polietilen glikol

Izaberite jedno slovo: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387