other languages:

Vexim Chemicals

NAŠE PRODUKTY
 

1 - Rostlinné oleje: sojový olej, palmový olej, řepkový olej, olej z řas

 

2 - Regenerované chemikálie: aceton, ethyl acetat,

 

3 - Další chemie produkty

 

A

Aceton

Aktivní uhlí granulované

Aktivní uhlí prášek

Aniontové flokulační činidlo

 

B

Bentonit

Benzoan sodný

Biodiesel aditiv

Borax prášek

Boritan sodný

Borový olej

Bromičnan draselný

Butanol

Butyl-acetát

n-Butyl-acetát

Butylalkohol

Butyl cellosolve (2-butoxyethanol)

Butyldiglykol

Butyldilykolacetát

Butylglykol

Butylglykolacetát

Butyltriglykol

 

C

Citronan draselný

Citronan sodný

Citronan trisodný

Cyklohexan

Cyklohexanon

 

D

Denaturovaný líh

Diacetonalkohol

Diamoniumfosfát

Diethanolamin

Dithioničitan sodný

Diethylenglykol

Difluorid amonný

Difluorid draselný

Difluorid sodný

Difosforečnan tetradraselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenforsforečnan sodný

Dichlorisokyanurát sodný

Dichlórpropan

Diisobutylketon

Diisobutylftalát

Dimetyldisulfid

Dimetylformamid

Dioktyl-adipát

Dioktyl-ftalát

Dipropylenglykol

Disiřičitan draselný

Disiřičitan sodný

Dusičnan barnatý

Dusičnan draselný

Dusičnan sodný

Dusičnan vápenatý

Dusitan sodný

Dvojchroman draselný

Dvojfosforečnan draselný

Dvojfosforečnan sodný


E

EDTA (tetrasodná sůl kyseliny edetové)

Ethanol

Ethanolamin

1-ethoxy 2-propanol

1-ethoxy 2-propylacetát

Ethylacetát

Ethylalkohol

Ethyldiglykol

Ethylenglykol

Exxsol D 30

Exxol D 60

Exsol D 80

Exxol D 100s

Exxsol DSP 100/140


F

Fenol

Feromangan

Fluorid amonný

Fluorid draselný

Fluorid hlinitý

Fluorid chromitý

Fluorid sodno-hlinitý

Fluorid sodný

Fluorid vápenatý

Formaldehyd

Fosfat vapenaty

Fosforečnan amonný

Fosforečnan draselný

Fosforečnan sodný

Fosforečnan trisodný

Fosforečnan trivápenatý

Fosfornan sodný

Fluorid draselný

Fluorid chromitý

Fluorid sodný

Formaldehyd

Fosfornan sodný

  

G

Glukonan sodný

Glukóza

Glycerin

Glycerol

 

H

Heptan

Hexan

Hexamethylentetramin

Hlinitan sodný

Hydrazinhydrát

Hydrogenfluorid amonný

Hydrosiřičitan sodný

Hydrosíran amonný

Hydrosulfit sodný

Hydrouhličitan amonný

Hydrouhličitan sodný

Hydroxid amonný

Hydroxid draselný, šupiny

Hydroxid draselný, kapalný

Hydroxid hlinitý

Hydroxid sodný

Hydroxid vápenatý 

 

CH

Chlorečnan draselný

Chlorečnan sodný

Chlorid amonný

Chlorid barnatý

Chlorid benzalkonia

Chlorid draselný

Chlorid hlinitý

Chlorid hořečnatý

Chlorid nikelnatý

Chlorid sodný

Chlorid vápenatý kapalný

Chlorid vápenatý pevný

Chlorid vápenatý vločky

Chlorid zinečnato-amonný

Chlorid zinečnatý

Chlorid železitý

Chlorid železnatý, bezvodý

Chlorid železnatý, kapalný

Chloritan sodný

Chlornan sodný

Chlornan vápenatý

Chroman sodný

 

I

Inhibitor

Isobutylacetát

Isobutylalkohol

Isoforon

Isohexan

Isopropanol

Isopropylacetát

Isopropylalkohol

 

J

Jodid draselný

 

K

Kalafuna

Kalafunová pryž

Kalcium-stearát

Kaolín

Karbid vápníku

Karboxymethyl  celulóza

Kationaktivní flokulační činidlo

Křemičitan sodný

Křemičitý prášek

Kyselina adipová

Kyselina amidosulfonová

Kyselina askorbová

Kyselina benzoová

Kyselina boritá

Kyselina citrónová

Kyselina dusičná 35 BE

Kyselina dusičná 42 BE

Kyselina fluorovodíková 40%

Kyselina fosforečná

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková PPA

Kyselina chromová

Kyselina isoftalová

Kyselina isokyanurová

Kyselina isononanová

Kyselina laurová

Kyselina 7-methyl-1-oktanová

Kyselina mléčná

Kyselina mravenčí

Kyselina octová 80%

Kyselina octová, ledová

Kyselina olejová (Oleum)

Kyselina perocotová

Kyselina salicylová

Kyselina sírová

Kyselina sorbová

Kyselina stearová

Kyselina sulfonová

Kyselina šťavelová

Kyselina vinná

 

L

Lakový benzín

Ledová kyselina octová

Lithopon

Lněný olej vařený

 

 


 

M

Manganistan draselný

Methanol

Methenamin

1-methoxy-2-propanol (Solvenon PM)

Methoxypropylenglykol (Solvenon DPM)

Methoxypropylacetát (Solvenon PMA)

Methylacetát čistý

Methylacetát 80

Methylalkohol

Methyl Ethyl Keton MEK

Methyl Isobuthyl Keton MIBK

Methylenchlorid

Močovina

Molybdenan sodný

Monoamoniumfosfát

Monoethanolamin

MonoethylenglykolMravenčan sodný

Mravenčan vápenatý

 

N

Nízkoaromatický lakový benzín

Nikl acetát

Nitroředidlo

 

O

Octan sodný

Okysličená voda 130 vol

olej z řas

Oxid antimonitý

Oxid hlinitý

Oxid hořečnatý

Oxid titaničitý -Rutile

Oxid vápenatý

Oxid zinečnatý

Oxid železitý

Oxid železnatý

 

P

Palmový olej
Perchlorethylen

Peroxid vodíku

Peroxoboritan sodný

Peroxodvojsíran amonný

Peroxodvojsíran draselný

Peroxodvojsíran sodný

Peruhličitan sodný

Polychlorid hlinitý

Pouziti kyseliny

Propylen glykol (voda, etylen, diethylen)

Přísady do bionafty

Pyrofosforečnan draselný

Pyrofosforečnan sodný

 

R

řepkový olej

 

S

Saze

Silikagel

Síra prášek

Síra šupinky

Síran amonný

Síran barnatý

Síran draselný

Síran hlinito-draselný

Síran hlinitý, granulovaný

Síran hlinitý, kapalný

Síran hlinitý, pevný

Síran hlinitý, prášek

Síran hořečnatý

Síran kobaltnatý

Síran nikelnatý

Síran sodný

Síran zinečnatý

Síran železitý

Síran železnatý

Sodná sůl karboxymethyl celulózy

sojový olej

Solvenon PP

Solvesso 100

Solvesso 150

Solvesso 200

Sorbit

Sorbit draselný

Stearát hořečnatý

Stearát vápenatý

Sůl

Sulfid sodný šupinkový

Sulfid sodný

Styren monomer

 

T

Talkový prášek

Terpentýn

Thiosíran sodný

Toluen

Triethanolamin

Triethyleneglykol

Trichloroethylen

Tripolyfosfát sodný

 

U

Uhličitan amonný

Uhličitan barnatý

Uhličitan draselný

Uhličitan nikelnatý

Uhličitan sodný

Uhličitan vápenatý

 

V

Vazelína

Vosk

 

X

Xylen

Ž 

Žíravé draslo

Železný prášek

 

 

 


 

Směs voda - propylen glykol (monopropylen)monoetylenglykol s prislušnými antikorozními> mraz vyhrivaci a chladící systémy > bezglykolové > ledovou nebo chladící vodu > nemrznoucími aditivy > MEG/MPG

   

 

 

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387